ring oss repaircare 010-122 17 49
IMEI-nummer Så hittar du ditt IMEI-nummer
Om du har en iPhone
  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Om

  2. Skrolla ned till IMEI under Primärt

  3. Tryck på och håll ned numret för att kopiera informationen och klistra sedan in den i vårt formulär.

Gå tillbaka
Gå tillbaka