Laga vattenskadad iPhone

av | 19-07-18

Har du tappat din iPhone, eller annan telefon, i vatten? Vi guidar dig!

Uppdatering 2019-07-18

Många iPhone 8 och iPhone X som kommer in med vattenskador har trasiga baksidor eller skärmar. I förebyggande syfte kan det vara bra att byta baksidan eller skärmen. Då kommer det vara större sannolikhet att telefonen klarar sig. Även fast det inte är någon garanti.

1. Stäng av din telefon direkt och tryck inte på några knappar.

Når vatten in i telefonen när den är igång, kan det leda till kortslutningar och annan skada. Försök inte heller att ladda telefonen.

2. Plocka ut simkortet

Plocka bort simkortet och lämna det öppet, detta så att fukten möjligtvis har kan komma ut ur telefonen.

3. Ta ut din telefon ur fodralet och torka av den

Detta kan låta lite uppenbart, men torka av telefonens utsida.

4. Lämna in din telefon till oss för fuktsanering

Om du låter telefonen vara avstängd, samt lämnar in den på en fuktsanering så kommer telefonen att klara sig! Chansa inte, det är oftast då kortslutningar sker och telefonen går sönder.

Hur går en fuktsanering till?

1. Vi plockar isär telefonen

Vi monterar ner telefonen, så att moderkortet ligger löst.

2. Borsta modekortetet med 99.9% isopropanol

Borsta över hela moderkortet, för att bli av med eventuella oxider och rester som vattnet har lämnat

3. Kör moderkortet i en ultraljudstvätt

Detta för att bli av med resterande fukt som inte försvan vid borstningen.

4. Borsta med alkohol igen och låt allting torka några timmar 

Genom att borsta igen och låta telefonen torka så kan man bli av med ytterligare fukt.

5. Testa moderkortet med nya komponenter.

Montera på ny skärm, laddport, och se om telefonen startar igång. Startar den igång kan man testa de gamla komponenterna och sedan byta ut de som är skadade.

6. Felsök moderkortet för kortslutningar

Startar telefonen fortfarande inte kan man felsöka telefonen mostånd för motstånd, detta är en extremt tidskrävande process som tyvärr inte blir så billigt.

Hursmorstips, för dig som inte har möjlighet att lämna in telefonen.

 

1. Placera telefonen torrt, och vänta

Placera iPhonen i torrt och varmt ställe. Detta så att vattet innuti telefonenaha ska kunna avdunsta, detta kan ta lång tid. Låt telefonen ligga såhär i minst 48 timmar.

2. Lägg telefonen i en vakumpåse

Genom att placera din iPhone i en vakumpåse så kan, i teorin, vattnet sugas ut ur telefonen genom vakumeffekten.

3. Lägg telefonen i silica gel (fuktpåsar)

Dessa små förpackningar som brukar följa med när du köper skor eller liknande. Silica-gel har en extremt bra uppsugningsförmåga (till skillnad från ris). Detta steg görs i fördel med steg ett (placera telefonen torrt i 48 timmar).

4. När du testat allt detta, då kan du testa att starta telefonen. 

Startar telefonen? WIN! Gör den inte det? Då kan du behöva göra en fuktsanering av telefonen, det är något vi på Repaircare har specialserat oss på!