Garanti

Vi lämnar alltid ett års garanti på utförd reparation för att du ska känna dig säker när du reparerar din telefon