ring oss repaircare 072 265 93 78
Garanti

Kvalitetspolicy

Repaircare skall stå för kvalitet och sträva mot att vara ledande inom reparationer av smartphones och surfplattor

 • Reparationer skall utföras yrkesmannamässigt
 • Reparationer skall utföras med originaldelar eller delar av likvärdig kvalitet
 • Reparationer skall uppfylla kraven från kunder och myndigheter
 • Målsättningen är felfria express-reparationer
 • Ständig utveckling, främst inom reparation, bemötande, hantering och service
 • Långsiktigt samarbete med kunder och leverantörer
 • Öppen och ärlig kommunikation i alla ärenden 
 • På utförd reparation skall 12 månaders garanti lämnas

1. Garanti – Reparationer

Repaircares garanti på utförd reparation enheter innefattar 

 • Funktionsgaranti, funktionen på reservdelar som byts ut vid service skall vara intakt vid normalt handhavande under garantitiden
 • Garanti på yrkesmannamässigt utfört arbete: Repaircare ansvarar för att all service utförs på ett korrekt vis i enlighet med standarder för elektronikreparationer. 
 • Monteringsgaranti: Repaircare ansvarar för att reservdelar som byts ut vid service monteras på ett korrekt sätt för att på ett korrekt sätt fylla sin funktion. 

Vid garantianspråk kommer Repaircare att, om möjligt, göra om eller utföra ytterligare reparation för att åtgärda problemet. I annat fall kommer Repaircare att erbjuda retur / kredit på hela beloppet för reparationen. 

Följande omfattats inte av garantin: 

 • Vid skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, kontakt med vätska, jordbävning eller annan yttre orsak (tex vid tappad telefon)
 •  Skada orsakad av service hos annan part än Repaircare AB och bolag inom koncernen Repaircare
 • Skada orsakad av användning av komponent från annan part som inte motsvarar produktens ordinarie specifikationer
 • Kosmetisk skada, inklusive men ej begränsat till repor, bucklor och trasig plas
 • Vid andra skador som uppståt på telefonen ifall kund ej lämnat in telefon i rimlig tid med garantiskada (tex om skärm släppt i limningen och andra delar tagit skada).

2. Garanti – Pre-owned

Repaircare ger alltid garanti på upp till 12 månader till alla telefoner, batterier, apparater och andra produkter. Fel som upptäcks i produkten repareras av Repaircare. Alla produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.
Repaircares giltighetstid är 12 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan.

Garantin omfattar:

 • Snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/apparaten påbörjar vi underhållsprocessen inom ett dygn
 • Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av garanti eller ej.
 • Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat.

Ovanstående garanti gäller ej, om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida. Se konsumentskyddslag 21 §

Följande omfattats inte av garantin:

 •  Batteriproblem som uppstår efter 12 månader
 • Vanvård eller själskador, så som sprickor, böjd telefon eller andra skador eller övriga funktionsfel till vid felaktig användning (tex vid tapp)
 • Normalt slitage av batteri
 • Fuktskador
 • Virus eller liknande
 • Om telefonen varit öppnad av annan reparatör eller av dig själv
 • Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara
 • Övriga ekonomiska skador, så som förlorade datafiler.
 • Glömt sitt Apple ID/Google konto eller lösenord

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta er butik eller kontakta oss på info@repaircare.se