Att ladda en iPhone trådlöst, jämfört med vanlig laddningssladd, sliter mer på din mobils batteri. Det är ökad värmeutveckling i telefonen som orsakar det extra slitaget.

Trådlös laddning av smartphones har blivit mer och mer populärt, speciellt sedan Apple introducerade det i sina modeller 2017 (iPhone 8, 8 plus & X). Populariteten kommer säkerligen från smidigheten med bara kunna lägga ifrån sig telefonen på en platta för att få den att ladda. Detta har även gjort att bil-tillverkare har börjat inkludera en trådlös laddningsstation mellan sätena i sina bilar.
Smidigheten kommer dock till ett pris.

Problemet med trådlöst

Induktiv laddning tillåter energi att överföras genom luften, utan att man behöver en kabel mellan. Problemet är dock att att detta genererar onödig och potentiellt skadlig värme.

Det finns två olika källor till den ökade värmeutvecklingen.

  • Laddningsplattan
  • Telefonens konstruktion

Det faktum att telefonen ligger i direkt kontakt med laddaren gör att värmen som genereras i laddaren, överförs till telefonen. 
Nästa problem ligger i smartphonen. Mottagaren för laddningen ligger kloss an mot baksidan på telefonen och det begränsade utrymmet gör att batteriet är monterat direkt ovanpå mottagaren, vilket lämnar otroligt lite utrymmer för värme att ledas bort.

Det är väl känt att batterier åldras mer i temperaturer över 30 grader och att detta märkbart påverkar dess livslängd. Tillverkare av li-jon batterier har satt tydliga riktlinjer för temperaturnivåer för att undvika “catastrophic failure”.

Olika laddningsmetoder

I en studie av University of Warwick testades 3 metoder för att ladda en iPhone och temperaturen på mobil och laddare uppmättes och dokumenterades över tid.

En telefon laddades i 3 timmar för varje metod och de uppmätte följande resultat.

  • Vanlig laddsladd, högsta temperatur 27 grader
  • Trådlös platta och korrekt placering, 30,5 grader
  • Trådlös platta och sned placering, 30,5 grader

Alltså var det enbart laddning med sladd som höll telefonen inom tillverkarnas riktlinjer.
Med den trådlösa laddningen så uppmättes temperaturer som skulle påverka batteriets livslängd. Det man också kom fram till var att om man inte hade rätt rotation och placering av telefonen på laddplattan så var temperaturen på telefonen 30,5 grader i hela 125 minuter (jämfört med 55 om man hade rätt rotation och placering). Laddplattan nådde dessutom en högre temperatur i samma läge.

Vad betyder det här?

Slutsats, ladda med trådlös laddplatta om ni vill. Telefonen kommer inte uppnå temperaturer i närheten catastrophic failure gränsen på 50-60 grader. 
Men vi kan ändå ta lärdom av det här, det är att sladden kommer hjälpa till att förlänga livet på din iPhone. Sedan är det upp till var och en att väga för- och nackdelar mot varandra, smidighet mot livslängd. 
Dessutom så kan vi säga, när vi har klart för oss att temperatur är viktig för livslängden på batteriet, att användning + laddning samtidigt också förkortar livet på batteriet, då telefonen blir betydligt varmare av att arbeta och laddas på samma gång.

Ladda lugnt!