Miljövänligt val, håll dina IT prylar vid liv och sparar pengar till företaget.

Har du läst inlägget på chef.se?

It-chefen Sofia Nygård ger prylarna längre liv

Nya datorer på jobbet? Kul – men samtidigt ett underskattat miljöproblem. På Chalmers har återtag och återvinning av it-prylar blivit en väg mot större hållbarhet. ”Det handlar om att använda produkterna så länge som möjligt”, säger it-chefen Sofia Nygård.

Produktionen av en enda dator kräver 22 kilo kemikalier och genererar 1,2 ton gruv- och metallavfall. Världens glupande aptit på it-utrustning – det finns i dag 75 miljarder uppkopplade enheter – skadar klimatet, slukar kritiska råvaror och leder i värsta fall till barnarbete och modernt slaveri. En underskattad baksida med det uppkopplade samhället. Men datorer måste vi ha, och frågan är hur den enskilda arbetsgivaren kan få ner miljö- och klimatavtrycken. Chalmers tekniska högskola i Göteborg kan vara en lösning på spåren: Återtag.  

”Det handlar om att använda produkterna så länge som möjligt, och sedan återanvända dem så mycket som möjligt”, säger Sofia Nygård som är enhetschef på Chalmers it-avdelning och initiativtagare till projektet. 

”Tjänsten är verkligen uppskattad. Överbliven utrustning som tidigare varit svår att få ut i organisationen, har visat sig vara eftertraktad. Inte minst bland våra forskare, som har begränsade anslagsramar att hålla sig inom – för dem innebär gratis it-utrustning mer resurser till själva forskningen. Förra året sparade vi in omkring 50 000 kronor på återanvändning av nätverkskablar, tangentbord och liknande.” 

Läs hela artikeln om hållbart It arbete här

LCd refurbishment

Återvinning – Repaircare hjälper till

Vad som händer med en uttjänt mobil är avgörande för hur stor miljöbelastningen blir under hela livscykeln. Precis som andra varor ska elektronik som säljs behandlas enligt den så kallade avfallstrappan. Trappan består av fem steg – att minimera avfallsmängderna, återanvända, återvinna material, återvinna energi och – när alla andra möjligheter är uttömda – lägga på soptippen.

Det är i regel bättre för miljön om en pryl kan användas till det den är avsedd för än att man börjar ta isär den för att komma åt materialen. Vi på Repaircare köper in begagnade mobiler och surfplattor – och säljer dem vidare efter rensning och rekonditionering. Det kan till exempel handla om att byta en repig skärm eller ett sprucket plastskal för att göra mobilen användbar igen.