Tack till alla våra kunder som har lämnat in sina telefoner och läsplattor, det har blivit 215 reparationer och 10750 SEK till Rädda Barnens insats i Ukraina.

Repaircare är Rädda Barnens vänföretag 2022! Vi är stolta och glada över att vi är med och ger barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid. I Sverige och runt om i världen ser vi till att barn får sjukvård, rent vatten, mat, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. Här och nu förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen.

Läs mer om Rädda barnens insats: Vi är på plats i Ukraina och hjälper barnen – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Rädda Barnens är på plats i Ukraina

Rädda Barnen har varit på plats i landet sedan konflikten startade 2014, för att hjälpa barn och familjer i östra Ukraina. Vi har bland annat gett ekonomiskt bidrag till mat, hyra och medicin, delat ut hygienprodukter och skydd mot vinterkylan. Och vi har gett barn psykosocialt stöd och tillgång till skolundervisning. Barns trygghet och rättigheter är vår högsta prioritet.

Det här gör vi just nu

Vi följer noggrant situationen i landet och där säkerhetsläget tillåter trappar vi upp våra insatser tillsammans med våra lokala partnerorganisationer. Våra team fortsätter att arbeta där det är möjligt och så länge det är säkert. Viktigast just nu är att hjälpa till med det mest livsnödvändiga:

  • Mat och rent dricksvatten
  • Hygienpaket med bland annat tvål, schampo och tandkräm.
  • Tak över huvudet och trygga platser för barn och deras familjer.
  • Kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste
  • Psykologiskt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser
  • Trygga platser där barn kan leka och på olika sätt fortsätta sin skolgång.

Rädda Barnen finns på plats i nästan hela Sverige med anställda och volontärer och vi arbetar just nu med att skala upp och mobilisera för att möta akuta behov samtidigt som vi skapar strukturer för långsiktigt arbete med barns trygghet och säkerhet som högsta prioritet.

Vänföretag Rädda barnen